3... 2... 1... START!

  © Nick Hannes

Achter de schermen werkt Kyoko sinds 2018 aan haar project BOY. Maandenlang verdiepte ze zich in de wereld van de Jeugdhulp: ze interviewde Jeugdrechters, consulenten, pleeggezinnen, kinderpsychiaters, opvoeders, volwassenen die terugkijken op hun hulptraject, kinderen die in een voorziening verblijven en hun ouders. Ze woonde rechtszaken bij, bezocht tientallen voorzieningen en werkte als vrijwilliger in een leefgroep voor geplaatste kinderen. In schrijfresidenties in Villa Hellebosch (Vollezele), ccBe (Berchem) en De Grote Post (Oostende) - allen projectpartners van BOY - verzamelde Kyoko het researchmateriaal en inspireerde zich erop om een fictief verhaal te schrijven. In de muziektheatervoorstelling BOY volgen we één case. Fictief als geheel, maar gebaseerd op honderden waarheden.

De tienjarige Boy zit in de klas als de politie hem plots komt halen. Hij weet niet waarom. Hij weet alleen dat hij niet meer naar huis mag, omdat hij in een ‘verontrustende situatie’ woont. Dit is het startschot van een lawine aan juridische, medische en emotionele argumenten die elk hun impact hebben op de jongen. In een broeierige montage is de toeschouwer getuige van een reeks grote en kleine gebeurtenissen die Boys lot zullen bepalen.

Wat doet het met iemand om op te groeien zonder de basis van een veilig nest? Waar ligt de grens van loyauteit aan de ouders? En kun je ontsnappen uit je eigen achtergrond? Kyoko verbeeldt een brandend actuele realiteit in een eigenzinnige muziektheatervoorstelling met een ijzersterke cast. Joris Blanckaert componeert een bijzondere soundscape die live wordt gebracht door het kinderkoor van Opera Ballet Vlaanderen en HERMESensemble.

BOY gaat in première in de Antwerpse Opera op 9-10-11 september '21. Daarna toert de voorstelling door Vlaanderen en Nederland. De volledige speelkalender vindt u hier.

Tekst en regie: Kyoko Scholiers, Compositie en muzikale leiding: Joris Blanckaert, Cast: Tiny Bertels, Sofie Decleir, Laurence Roothooft, Amelie/Isabella Nnambaziira van OlmenVictor Saveniers, Greg Timmermans, Joris Van den Brande, Finn Van Hove, Uitvoering muziek: Kinderkoor Opera Ballet Vlaanderen o.l.v. Hendrik Derolez, HERMESensemble: Karin de Fleyt (fluit), Peter Merckx (basklarinet), Gaetan La Mela (percussie), Stijn Saveniers (dirigent en cello), Scenografie: Amber Vandenhoeck, Kostuumontwerp: Marie Dries, Kostuumassistentie: Mathilde Courtois, Lichtontwerp en technische leiding: Thomas Vermaercke, Technische ondersteuning: Fee Van Herck, Tekst advies: Joris Van den Brande, Coaching: Valentijn Dhaenens, Bewegings advies: Iris Bouche, Productieleiding: Lore Hoefkens, Zakelijk beheer: Karen Feys, Lore Hoefkens, Beeld: Nick Hannes, Grafisch ontwerp affiche: Mario Debaene, Een productie van: Kyoko Scholiers, In coproductie met: Opera Ballet Vlaanderen, HERMESensemble, De Grote Post, Het Laatste Bedrijf, Met steun van: De Vlaamse overheid, Stad Antwerpen, ccBe, Villa Hellebosch, Met dank aan: Angela Schellekens, Tom Hannes, Ed en Smoef, Jan en José, Mathis Schellekens, Suzanne Grotenhuis, Tuur De Ruijter en de vele organisaties en mensen die getuigden. Deze productie kwam tot stand met de steun van de Tax Shelter maatregel van de Belgische Federale Overheid, in samenwerking met Gallop Tax Shelter.

Lees HIER de blog over Kyoko's residentietijd in De Grote Post.

Keer terug naar NIEUWS.