Making off BOY

Achter de schermen werkt Kyoko aan haar gloednieuw project BOY. Hiervoor begon ze als steeds met een grondig veldonderzoek, waarvoor ze een ontwikkelingsbeurs van de Vlaamse overheid ontving: maandenlang verdiepte ze zich in de wereld van de Jeugdzorg. Ze woonde tientallen rechtszaken bij op de Jeugdrechtbank, ze interviewde consulenten, rechters, kinderpsychiaters, opvoeders en begeleiders en sprak met kinderen en jongeren in voorzieningen en pleeggezinnen, ouders van wie het kind geplaatst is, pleegouders die een thuis boden aan wel 15 pleegkinderen en volwassenen die terugkijken op een jeugd in een instelling. Ze werkte in het kader van haar onderzoek ook als vrijwilliger in een leefgroep met kinderen die door de Jeugdrechter geplaatst waren en ze bezocht verschillende werkingen verspreid over Vlaanderen: o.a. CKG De Kleine Vos, CKG Betlehem, Slachtofferhulp, Pleegzorg, Kind in Zicht, de Politiecel op de Jeugdrechtbank, Agentschap Jongerenwelzijn, De Markt, De Bezoekruimte, Steevliet, De Ziekenhuisschool, Wingerdbloei, Crisis -18, penitentiair complex Brugge afdeling ‘Moeder en kind’ en OP+, een ontwenningsprogramma voor druggebruikende ouders met hun kind(eren).

In schrijfresidenties in Villa Hellebosch (Vollezele), ccBe (Berchem) en De Grote Post (Oostende) - allen projectpartners van BOY - verzamelde Kyoko het researchmateriaal en inspireerde zich erop om een fictief verhaal te schrijven. In de muziektheatervoorstelling BOY volgen we de case van een tienjarige jongen. Fictief als geheel, maar gebaseerd op honderden waarheden. Wat doet het met iemand om op te groeien zonder de evidente basis van een veilig nest en ouderlijke liefde? Waar ligt de grens van de schijnbaar onverwoestbare kinderlijke loyauteit aan de ouders? En vooral: kun je ontsnappen aan je eigen achtergrond?

Lees HIER de blog die Kyoko voor De Grote Post bijhield toen ze er in residentie schreef aan BOY!

Door de coronamaatregelen moest het project een jaar uitgesteld worden. De première van BOY is nu voorzien voor begin september 2021 (Opera Antwerpen en later op toernee)! Hou de website in de gaten voor meer nieuws binnenkort...

Op de foto: een verkleedde jongen op de psychiatrische afdeling van de ziekenhuisschool. Deze polaroidfoto, die Kyoko maakte i.h.k.v. ‘Showing off t(h)ree’, werd tentoongesteld in M HKA.  © Kyoko Scholiers 2018

Keer terug naar NIEUWS.